Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Başvuru ve Kabul

 

PROGRAMLARA GÖRE KONTENJAN VE ÜCRETLER
Program Burs Oranları Yabancı Dil Sınavı Ücret
Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans %60’ı tam burslu,
%40’ı yarı burslu
- 10.500,00 TL
Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik %60’ı tam burslu,
%40’ı yarı burslu
55 14.000,00 TL

-  Tüm programlarda bursluluk hakkı kazanmak için gerekli taban başarı puanının sağlaması gerekmektedir.
-  Bursluluk durumu tüm yüksek lisans programlarında azami 2 yıl, sanatta yeterlik programlarında azami 4 yıl sürelidir.
-  Yüksek lisans programlarının ücretleri; dersler, seminer ve tez çalışması olmak üzere azami 2 yıl için geçerlidir ve ücretlere KDV dâhildir. (Belirtilen ücret 2 yıllık ücrettir).
-  Sanatta Yeterlik programlarında ücretler; dersler, seminer, yeterlik ve tez çalışması olmak üzere azami 4 yıl için geçerlidir ve ücretlere KDV dâhildir. (Belirtilen ücret 4 yıllık ücrettir).

 

GSE YÜKSEK LİSANS VE SANATTA YETERLİK PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMINDA GENEL BAŞARI TABAN PUANLARI
Anasanat Dalı Program Giriş Puanı Tam Burslu
 Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans 65/100 80/100
 Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik 70/100 80/100
 

BAŞVURU ŞARTLARI
 a) Yüksek Lisans için Lisans, Sanatta Yeterlik için Yüksek Lisans mezunu olmak.
 b) Sanatta Yeterlik için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak.


GEREKLİ BELGELER
a)  Yüksek Lisans için lisans, Sanatta Yeterlik için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi,
b) Mezuniyet Transkripti,
c) YDS veya eşdeğeri bir belge (Sanatta Yeterlik programı için gereklidir),
d) Çalışma dosyası (portföy), Mülakat sırasında Sınav Komisyonuna teslim edilecektir.
e) Askerlik durum belgesi (Askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge),
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
g) Niyet mektubu.


DEĞERLENDİRME
a) Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarına, Mezuniyet notu, YDS puanı, yazılı sınav ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru belgeleri ve çalışma dosyası (portföy) değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.
b) Yazılı sınavdan en az 50 puan alanlar mülakata çağırılır.
c) Yazılı Sınava ve Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.
d) Genel değerlendirme sonucu yüksek lisans programları için en az 65, doktora programları için en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
e) Başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olup, gerçeğe aykırı girilen bilgiler olması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılır.
f) Şartlı başvuru kabul edilmez.


YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Aday başvuruları, aşağıdaki belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile doğrudan ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılmalıdır.
a) Yüksek Lisans için lisans, Sanatta Yeterlik için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi.
b) Transkript Belgesi (En az bir dönemini okumuş, bütün derslerinden başarı sağlamış ve not ortalamasının 3.00/4.00 olması).
c) Okuduğu derslere ait onaylı ders içerikleri.
d) YDS veya eşdeğeri bir belge (Sanatta Yeterlik programı için gereklidir).
e) Çalışma dosyası (portföy).
f) Herhangi bir disiplin cezası almadığını belirten belge.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi