Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Lisansüstü 2. Başvurular Başladı
Duyuru Arşivi
Lisansüstü 2. Başvurular Başladı

 SANATTA YETERLİK ÖĞRENCİLERİ ALINACAKTIR

2017-2018 Eğitim-öğretim yılı için Güzel Sanatlar Enstitüsüne 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü, saat:17.00’a  kadar aşağıda belirtilen şartlarda sanatta yeterlik öğrenci başvuruları kabul edilecektir. 

Online Başvuru

PROGRAMLARA GÖRE KONTENJAN VE ÜCRETLER
Program Genel Kontenjan Burs Oranları Yatay Geçiş Kontenjanı Yabancı Dil Sınavı Ücret
Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik 4 Sınav Sonucuna göre belirlenecektir 2 55 14.000,00 TL
 

-  Burs hakkı kazanmak için aşağıda belirtilen taban başarı puanının sağlaması gerekmektedir.

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ SANATTA YETERLİK PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALIMINDA TABAN BAŞARI PUANI
Program Giriş Puanı Yarı Burslu Tam Burslu
Sanatta Yeterlik 70/100 75/100 80/100
 

 

Programın Adı Sınav Tarihi ve Yeri

Geleneksel Tük Sanatları
/Sanatta Yeterlik

Yazılı Sınav

11 Eylül 2017, Saat: 10.00
Kandilli Yerleşkesi

Mülakat

Saat: 14.00

Sonuçların ilanı

12 Eylül 2017

Asıl liste kesin kayıt

13-14 Eylül 2017

Yedek liste kesin kayıt

15 Eylül 2017

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI
 a) Sanatta Yeterlik için Yüksek Lisans mezunu olmak.
 b) YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak.


GEREKLİ BELGELER
a)  Mezun olan öğrenciler; Sanatta Yeterlik için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi,  
Mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için bütün derslerini geçtiklerini gösteren transkript belgesi yeterlidir. Ancak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin mezuniyet belgelerinin aslını getirmedikleri takdirde kesin kayıtları yapılmayacaktır.
b) Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti,
c) YDS veya eşdeğeri bir belge (Sanatta Yeterlik programı için gereklidir),
d) Çalışma dosyası (portföy), Mülakat sırasında Sınav Komisyonuna teslim edilecektir.
e) Askerlik durum belgesi (Askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge),
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
g) Niyet mektubu.


DEĞERLENDİRME

Başarı Puanı: Yazılı sınav notunun %50’si, Yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u YDS’nin %10’u ve Mülakat notunun %30’undan oluşan notların toplamı başarı puanını belirler.  

Adayların sıralaması en yüksek nottan en düşük nota doğru yapılarak kontenjan doluncaya kadar öğrenci alımı yapılır. Asıl aday kayıtlarından sonra boş kontenjan kaldığı takdirde yedekteki adayın kaydı yapılır.

Önemli Not: Başarılı olduğu halde bursluluk puanını tutturamayan adaylar boş kontenjan olması durumunda isterlerse ücretli kayıt yaptırabilirler.


a) Sanatta Yeterlik programına, Mezuniyet notu, YDS puanı, yazılı sınav ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru belgeleri ve çalışma dosyası (portföy) değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.
b) Yazılı sınavdan en az 50 puan alanlar mülakata çağırılır.
c) Yazılı Sınava ve Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.
d) Genel değerlendirme sonucu sanatta yeterlik programı için en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
e) Başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olup, gerçeğe aykırı girilen bilgiler olması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılır ve adayın kaydı yapılmış olsa bile yapılan kayıt iptal edilir.
f) Şartlı başvuru kabul edilmez.


YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Aday başvuruları, aşağıdaki belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile doğrudan ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılmalıdır.
a) Sanatta Yeterlik için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi.
b) Transkript Belgesi (En az bir dönemini okumuş, bütün derslerinden başarı sağlamış ve not ortalamasının 3.00/4.00 olması).
c) Okuduğu derslere ait onaylı ders içerikleri.
d) YDS veya eşdeğeri bir belge (Sanatta Yeterlik programı için gereklidir).
e) Çalışma dosyası (portföy).
f) Herhangi bir disiplin cezası almadığını belirten belge.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Topkapı Yerleşkesi  
Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. No:25
(Yenikapı Mevlevihanesi) Zeytinburnu/İSTANBUL
Tel: 0212 582 9070, 521 85 00/2028-2045  Faks:0212 582 81 10
Topkapı Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.

Kandilli Yerleşkesi
Kandilli Mah. Hıdırellez Sok. No: 3 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 460 01 80-90
Kandilli Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız. 

Başvurular hakkında bilgi için:

Mesut GÖKÇE - 0(212) 5218100- 2028 - mgokce@fsm.edu.t
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi