Anasayfa  |   İletişim  | EN
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Lisansüstü Başvurular Başladı
Duyuru Arşivi
Lisansüstü Başvurular Başladı

YÜKSEK LİSANS VE SANATTA YETERLİK ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

2017-2018 Eğitim-öğretim yılı için Güzel Sanatlar Enstitüsünün çeşitli programlarına 15 Mayıs-07 Temmuz 2017 tarihleri arasında internet üzerinden aşağıda belirtilen şartlarda yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrenci başvuruları kabul edilecektir.

 

Online Başvuru

 

PROGRAMLARA GÖRE KONTENJAN VE ÜCRETLER
Program Genel Kontenjan Burs Oranları Yatay Geçiş Kontenjanı Yabancı Dil Sınavı Ücret
Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans 20 %60’ı tam burslu,
%40’ı yarı burslu
2 - 10.500,00 TL
Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik 5 %60’ı tam burslu,
%40’ı yarı burslu
2 55 14.000,00 TL

-  Tüm programlarda bursluluk hakkı kazanmak için gerekli taban başarı puanının sağlaması gerekmektedir.
 

 

Ön kayıt başvuru tarihleri 15 Mayıs– 07 Temmuz 2017

Geleneksel Tük Sanatları YL. 
/Sanatta Yeterlik

Yazılı Sınav 14 Temmuz 2017, Saat: 10.00
Kandilli Yerleşkes
Mülakat Saat: 14.00
Sonuçların ilanı 18 Temmuz 2017
Asıl liste kesin kayıt 31 Temmuz – 02 Ağustos 2017
Yedek liste kesin kayıt 03-04 Ağustos 2017

 

 

GSE YÜKSEK LİSANS VE SANATTA YETERLİK PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMINDA GENEL BAŞARI TABAN PUANLARI
Anasanat Dalı Program Giriş Puanı Yarı Burslu Tam Burslu
 Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans 65/100 70/100 80/100
 Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik 70/100 75/100 80/100
 

BAŞVURU ŞARTLARI
 a) Yüksek Lisans için Lisans, Sanatta Yeterlik için Yüksek Lisans mezunu olmak.
 b) Sanatta Yeterlik için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak.


GEREKLİ BELGELER
a)  Mezun olan öğrenciler; Yüksek Lisans için lisans, Sanatta Yeterlik için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi,  
Mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için bütün derslerini geçtiklerini gösteren transkript belgesi yeterlidir. Ancak kesin kayıt yapma hakkı kazanan öğrencilerin mezuniyet belgelerinin aslını getirmedikleri takdirde kesin kayıtları yapılmayacaktır.
b) Mezuniyet Transkripti,
c) YDS veya eşdeğeri bir belge (Sanatta Yeterlik programı için gereklidir),
d) Çalışma dosyası (portföy), Mülakat sırasında Sınav Komisyonuna teslim edilecektir.
e) Askerlik durum belgesi (Askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge),
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
g) Niyet mektubu.


DEĞERLENDİRME
a) Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarına, Mezuniyet notu, YDS puanı, yazılı sınav ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru belgeleri ve çalışma dosyası (portföy) değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.
b) Yazılı sınavdan en az 50 puan alanlar mülakata çağırılır.
c) Yazılı Sınava ve Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.
d) Genel değerlendirme sonucu yüksek lisans programları için en az 65, doktora programları için en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
e) Başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olup, gerçeğe aykırı girilen bilgiler olması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılır.
f) Şartlı başvuru kabul edilmez.


YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Aday başvuruları, aşağıdaki belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile doğrudan ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılmalıdır.
a) Yüksek Lisans için lisans, Sanatta Yeterlik için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi.
b) Transkript Belgesi (En az bir dönemini okumuş, bütün derslerinden başarı sağlamış ve not ortalamasının 3.00/4.00 olması).
c) Okuduğu derslere ait onaylı ders içerikleri.
d) YDS veya eşdeğeri bir belge (Sanatta Yeterlik programı için gereklidir).
e) Çalışma dosyası (portföy).
f) Herhangi bir disiplin cezası almadığını belirten belge.


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Topkapı Yerleşkesi  
Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. No:25
(Yenikapı Mevlevihanesi) Zeytinburnu/İSTANBUL
Tel: 0212 582 9070, 521 85 00/2028-2045  Faks:0212 582 81 10
Topkapı Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.

Kandilli Yerleşkesi
Kandilli Mah. Hıdırellez Sok. No: 3 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 460 01 80-90
Kandilli Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.


 

Başvurular hakkında bilgi için:

Mesut GÖKÇE - 0(212) 5218100- 2028 - mgokce@fsm.edu.t
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi