Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Lisansüstü Programlara 2. Başvurular Başladı
Duyuru Arşivi
Lisansüstü Programlara 2. Başvurular Başladı

Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Öğrencileri Alınacaktır
      Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsünün Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalına 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için 08-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında internet üzerinden online olarak aşağıda belirtilen şartlarda lisansüstü aday başvurular kabul edilecektir.
Online Başvuru
YÜKSEK LİSANS VE SANATTA YETERLİKPROGRAMLARI KONTENJANLAR VE ÜCRETLER
Anasanat Dalı Program Genel Kontenjan Ücret
Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans  8 (1’i Tam Burslu,7’si Ücretli ) 10.500 TL
Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik 5 (1’i Tam Burslu, 4’ü Ücretli ) 14.000 TL
-  Tüm programlarda bursluluk hakkı kazanmak için gerekli taban başarı puanının sağlaması gerekmektedir.
-  Bursluluk süresi tüm yüksek lisans programlarında azami 2 yıl, sanatta yeterlik programlarında azami 4 yıl sürelidir.
-  Yüksek lisans programlarının ücretleri; dersler, seminer ve tez çalışması olmak üzere azami 3 yıl için geçerlidir ve ücretlere KDV dâhildir. (Belirtilen ücret 3 yıllık ücrettir).
-  Doktora programlarında ücretler; dersler, seminer, yeterlik ve tez çalışması olmak üzere azami 6 yıl için geçerlidir ve ücretlere KDV dâhildir. (Belirtilen ücret 6 yıllık ücrettir).
YÜKSEK LİSANS/ SANATTA YETERLİK GİRİŞ SINAVI TAKVİMİ
Yazılı ve Mülakat Sınavı Geleneksel Türk Sanatları 31.08.2016, Saat: 10.00 Kandilli Yerleşkesi
Sonuçların ilanı 02.09.2016
Kesin kayıt 06-08 Eylül 2016 Topkapı Yerleşkesi
  -Mülakat sınavı aynı gün öğleden sonra yapılır.
GSE YÜKSEK LİSANS VE SANATTA YETERLİK PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMINDA GENEL BAŞARI TABAN PUANLARI
Anasanat Dalı Program Giriş Puanı Tam Burslu
Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans 65/100 80/100
Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik 70/100 80/100
BAŞVURU ŞARTLARI
a)      Yüksek Lisans için Lisans, Sanatta Yeterlik için Yüksek Lisans mezunu olmak.
b)      Yüksek Lisans için lisans mezuniyet notunun en az CC (60/100), Sanatta Yeterlik için yüksek lisans mezuniyet notunun en az CB (67/100) olması
c)       Sanatta Yeterlik için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak.
GEREKLİ BELGELER
a)       Yüksek Lisans için lisans, Sanatta Yeterlik için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi.
b)      Mezuniyet Transkripti.
c)       YDS veya eşdeğeri bir belge (Sanatta Yeterlik programı için gereklidir).
d)      Çalışma dosyası (portföy), Mülakat sırasında Sınav Komisyonuna teslim edilecektir.
e)       Askerlik durum belgesi (Askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge).
f)       Nüfus cüzdanı fotokopisi.
g)       Özgeçmiş.
DEĞERLENDİRME
a)       Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarına, Mezuniyet notu, YDS puanı, yazılı sınav ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru belgeleri ve çalışma dosyası (portföy) değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.
b)      Yazılı sınavdan en az 50 puan alanlar mülakata çağırılır.
c)       Yazılı Sınava ve Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.
d)      Genel değerlendirme sonucu yüksek lisans programları için en az 65, doktora programları için en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
e)       Başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olup, gerçeğe aykırı girilen bilgiler olması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılır.
f)       Şartlı başvuru kabul edilmez.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Topkapı Yerleşkesi  
Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. No:25
(Yenikapı Mevlevihanesi) Zeytinburnu/İSTANBUL
Tel: 0212 582 9070, 521 85 00/2028-2045  Faks:0212 582 81 10
Topkapı Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.
Kandilli Yerleşkesi
Kandilli Mah. Hıdırellez Sok. No: 3 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 460 01 80-90
Kandilli Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.
Başvurular hakkında bilgi için:    
Ahmet Hamdi GÜNEŞ Cebrail ÇETİN Bülent UÇAN
agunes@fsm.edu.tr ccetin@fsm.edu.tr bucan@fsm.edu.tr


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi