Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Öğrenci Başvuruları Başladı
Duyuru Arşivi
Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Öğrenci Başvuruları Başladı

 
YÜKSEK LİSANS VE SANATTA YETERLİK ÖĞRENCİ BAŞVURULARI  
2016-2017 eğitim-öğretim yılı için Güzel Sanatlar Enstitüsünün çeşitli programlarına
16 Mayıs-27 Haziran 2016 tarihleri arasında internet üzerinden aşağıda belirtilen şartlarda yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrenci başvuruları kabul edilecektir.
 
 
 
 Online Başvuru  
 
 
Uluslararası lisansüstü başvuru koşulları, detaylar ve irtibat için tıklayınız.  
Please click below to Access the International Graduate Admissions System  
للتسجيل في برامج الدراسات العليا من خلال هذا الرابط :  
 
http://apply.fsm.edu.tr/  
Online Application
(International Graduate Admissions)
 
 
PROGRAMLARA GÖRE KONTENJAN VE ÜCRETLER  
Program Genel Yatay Geçiş Kontenjanı YDS Ücret  
Kontenjan  
Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans 20* 2 - 10.500  
Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik 5* 2 55 14.000  
* Kontenjanın %20’si tam bursludur.  
Tüm programlarda bursluluk hakkı kazanmak için gerekli taban başarı puanının sağlanması gerekmektedir.  
Yüksek lisans programında bursluluk süresi 2 yıldır. Ücretler normal şartlarda dersler, seminer ve tez çalışması olmak üzere azami süre olarak 3 yıl için geçerlidir, ücretlere KDV dâhildir.  
-  Sanatta yeterlik programında bursluluk süresi 4 yıldır. Ücretler; normal şartlarda dersler, seminer, yeterlik ve tez çalışması olmak üzere azami süre olarak 6 yıl için geçerlidir, ücretlere KDV dâhildir.  
 
Ön kayıt başvuru tarihleri 16 Mayıs– 27 Haziran 2016   
Geleneksel Tük Sanatları YL. / Sanatta Yeterlik  Yazılı Sınav 14 Temmuz 2016, Saat: 10.00
Kandilli Yerleşkesi
 
 Mülakat Saat: 14.00  
Sonuçların ilanı    18 Temmuz 2016  
Asıl liste kesin kayıt 19-21 Temmuz 2016  
Yedek liste kesin kayıt 25-26 Temmuz 2016  
 
 
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ  
YÜKSEK LİSANS VE SANATTA YETERLİK PROGRAMLARINA  
ÖĞRENCİ ALIMINDA GENEL BAŞARI TABAN PUANLARI  
Anasanat Dalı Program Giriş Puanı Tam Burslu  
Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans 65/100 80/100  
Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik 70/100 80/100  
 
BAŞVURU ŞARTLARI  
a) Yüksek Lisans için Lisans, Sanatta Yeterlik için Yüksek Lisans mezunu olmak.  
b) Yüksek Lisans için lisans mezuniyet notunun en az  CC (60.00); Sanatta Yeterlik için yüksek lisans mezuniyet notunun en az CB (67.00) olması  
c) Sanatta Yeterlik için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak  
 
GEREKLİ BELGELER  
a) Yüksek Lisans için lisans, Sanatta Yeterlik için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi.  
b) Mezuniyet Transkripti.  
c) YDS veya eşdeğeri bir belge (Sanatta Yeterlik programı için gereklidir).  
g) Özgeçmiş.  
e) Askerlik durum belgesi (Askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge).  
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi.  
d) Çalışma dosyası (portföy). Mülakat sırasında getirilecek.  
 
DEĞERLENDİRME  
a) Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarına, Mezuniyet notu, YDS puanı, yazılı sınav ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru belgeleri ve çalışma dosyası (portföy) değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.  
b) Yazılı sınavdan en az 50 puan alanlar mülakata çağırılır.  
c) Yazılı Sınav ve Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.  
d) Genel değerlendirme sonucu yüksek lisans programları için en az 65, doktora programları için en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.  
e) Başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olup, gerçeğe aykırı girilen bilgiler olması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılır.  
f) Şartlı başvuru kabul edilmez.  
 
YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER  
Aday başvuruları, aşağıdaki belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile doğrudan ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılmalıdır.  
 
a) Yüksek Lisans için lisans, Sanatta Yeterlik için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi.  
b) Transkript Belgesi (En az bir dönemini okumuş, bütün derslerinden başarı sağlamış ve not ortalamasının 3.00/4.00 olması).  
c) Okuduğu derslere ait onaylı ders içerikleri.  
d) YDS veya eşdeğeri bir belge (Sanatta Yeterlik programı için gereklidir).  
e) Çalışma dosyası (portföy).  
f) Herhangi bir disiplin cezası almadığını belirten belge.  
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Topkapı Yerleşkesi    
Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. No:25  
(Yenikapı Mevlevihanesi) Zeytinburnu/İSTANBUL  
Tel: 0212 582 9070, 521 85 00/2028-2045  Faks:0212 582 81 10  
Topkapı Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.  
 
Kandilli Yerleşkesi  
Kandilli Mah. Hıdırellez Sok. No: 3 Üsküdar/İSTANBUL  
Tel: 0216 460 01 80-90  
Kandilli Yerleşkesi detaylı ulaşım bilgileri için tıklayınız.  
 
Başvurular hakkında bilgi için:      
Ahmet Hamdi GÜNEŞ Bülent UÇAN  
agunes@fsm.edu.tr bucan@fsm.edu.tr  
 


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi